Πάντως, οι γιατροί συνεχίζουν να αρνούνται να κάνουν πρόγνωση αναφορικά με την εξέλιξη της κατάστασης. Σύμφωνα με τους ίδιους, παρά το γεγονός της σταθεροποίησης της κατάστασης του Σουμάχερ, η επιδείνωση μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε στιγμή.

Τη νύκτα, ο οδηγός αγωνιστικά νύχτα υποβλήθηκε σε μια νέα χειρουργική επέμβαση για τη μείωση της ενδοκρανιακής πίεσης. Εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση τεχνητού κώματος.