Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μετά την απογείωση, το αεροσκάφος δεν μπορούσε να αναδιπλώσει τους τροχούς του και το πλήρωμα αποφάσισε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Παίρνοντας ύψος, το αεροπλάνο ανάλωσε τα καύσιμα του και προσγειώθηκε με ασφάλεια. Το περιστατικό δεν συνοδεύτηκε από τραυματισμούς.