Το προηγούμενο έτος οι ευρωπαϊκές εξαγωγές του ρωσικού μονοπωλίου φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 7,5% μέχρι τα 138,8 δισ. κυβικά μέτρα, αλλά η τιμή του φυσικού αερίου ήταν υψηλότερη - $402 ανά χίλια κυβικά μέτρα.