Παρ 'όλα αυτά, οι ερευνητές σημειώνουν επίσης, ότι οι ερωτηθέντες κατονομάζουν συχνότερα τις ΗΠΑ ως τον επιθυμητό τόπο διαμονής.

Πάνω από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι πεπεισμένοι, ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν οι περισσότεροι πολιτικοί ήταν γυναίκες.

Στην πορεία της έρευνας ερωτήθηκαν περίπου 67.000 άτομα από 65 χώρες.