Οι πόροι που έχουν καταβληθεί στο δημιουργημένο το 2008 ταμείο Βενεζουέλας-Κίνας, θα διατεθούν για τη στέγαση, την ανάπτυξη των μεταφορών, των δορυφορικών τεχνολογιών και για στρατιωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της Π/Α της Βενεζουέλας.

Η δήλωση του Μαντούρο εμφανίστηκε εν μέσω του ανοίγματος στη Βενεζουέλα στις 28 Δεκεμβρίου συγκροτημάτων κατοικιών, κατασκευασμένων στα πλαίσια του προγράμματος «Η μεγάλη στεγαστική αποστολή» («Gran Mision Vivienda»). Υποτίθεται ότι οι πόροι που έχουν ληφθεί από την Κίνα θα αξιοποιηθούν επίσης και για την ανάπτυξη του προγράμματος αυτού.