Η ολοκληρωτική παύση της παραγωγής του ΕΧΧ θα γίνει μόνο μετά από δύο χρόνια. Θα απαιτηθούν 4-6 χρόνια για την εξάλειψη των λυμάτων.

Για τη δημιουργία του μουσειακού συγκροτήματος θα δαπανηθούν περίπου 67 εκατομμύρια ευρώ.

Η ρωσική λίμνη Βαϊκάλη είναι η βαθύτερη του πλανήτη και το μεγαλύτερο φυσικό απόθεμα γλυκού νερού.