Οι συγγραφείς της μελέτης είναι βέβαιοι ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση διασπαστεί, οι προοπτικές για τη γερμανική οικονομία θα είναι πολύ καλύτερες.

Η Ρωσία, με στοιχεία του 2013 ξεπέρασε την Ιταλία στην κατάταξη του Κέντρου και ανέβηκε στην 8η θέση μεταξύ των κορυφαίων 20 οικονομιών του κόσμου. Προβλέπεται, ότι μέχρι το 2018 η Ρωσία θα είναι 6η.