Όπως εξήγησε ο εμπειρογνώμονας του ΟΑΧΗ σε ζητήματα εφοδιασμού-μεταφοράς στους δημοσιογράφους, η πιθανή απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι «κακές καιρικές συνθήκες» και «οι πολεμικές επιχειρήσεις στο συριακό έδαφος» .