Σήμερα οι οικογένειας μπορούν πλέον να έχουν και δεύτερο παιδί, όταν ένας τουλάχιστον εκ των γονέων ήταν το μοναδικό παιδί στην οικογένεια.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 στην Κίνα ακολουθείτο σκληρό πολιτική για τον περιορισμό των γεννήσεων – με ορισμένες εξαιρέσεις στις οικογένειες επιτρέπονταν να έχουν να μόνο ένα παιδί. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανονισμού στους γονείς επιβάλλονταν μεγάλα πρόστιμα, καθώς επίσης και σε άλλες σοβαρές τιμωρίες, μέχρι την απόλυση από τη δημόσια υπηρεσία ή τη διαγραφή από το κόμμα.