Νωρίτερα είχε αναφερθεί, ότι Ρωσία και Κίνα θα παρέχουν την ασφάλεια της φόρτωσης και μεταφοράς των χημικών όπλων στα χωρικά ύδατα της Συρίας.

Οι συριακές αρχές παρουσίασαν το σχέδιο μεταφοράς των χημικών ουσιών από 12 αποθήκες στο λιμάνι της Λατάκια. Η Δαμασκός είναι υπεύθυνη για όλα τα στάδια συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς των χημικών ουσιών μέχρι τη φόρτωσή τους στα πλοία.