Το σχέδιο παρουσιάστηκε στις 16 Δεκεμβρίου, νωρίτερα από την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου του 2014.

Στις 15 Νοεμβρίου ο ΟΑΧΟ ενέκρινε το λεπτομερές σχέδιο για την καταστροφή του συριακού οπλοστασίου χημικών όπλων, σύμφωνα με το οποίο όλα τα υλικά για την κατασκευή των χημικών όπλων, εκτός της ισοπροπανόλης, θα μεταφερθούν εκτός Συρίας μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, ενώ τα πιο επικίνδυνα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.