Πρόκειται για την έκτη έξοδο στο ανοικτό διάστημα στη διάρκεια του 2013 βάσει τουρικ προγράμματος πτήσεων. Την περασμένη φορά ο Κότοφ και ο Ριαζάνσκι βγήκαν στο ανοικτό διάστημα στις αρχές Νοεμβρίου, για να βγάλουν από το Σταθμό την Ολυμπιακή Δάδα.

Οι σημερινές εργασίες προβλέπουν την εγκατάσταση εξοπλισμού για το πείραμα «Πρόβλεψη σεισμών», το οποίο συνίσταται στον προσδιορισμό των διαταράξεων της ιονόσφαιρας και την ανάπτυξη αλγορίθμου για τον εντοπισμό ενδείξεων σεισμών και τεχνογενών επιδράσεων στα στοιχεία μετρήσεων από το ΔΔΣ.