«Δόθηκε η δυνατότητα να αντιπαραβάλουμε τα σχέδια μας, το κάναμε, και επεξεργαστήκαμε στην πράξη μια ενιαία προσέγγιση. Υπάρχει μια κοινή κατανόηση των κύριων σημείων» - ανακοίνωσε ο διπλωμάτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα που σχετίζεται με τη μεταφορά των χημικών όπλων στη Λατάκια, καθώς είναι υπαρκτή η απειλή επιθέσεων εκ μέρους των ανταρτών στους χώρους αποθήκευσης των χημικών ουσιών.