«Στη συμφωνία σύνδεσης δεν υφίσταται παρόμοια μνεία. Δύο χρόνια προσπαθήσαμε να το επιτύχουμε, αλλά αρνήθηκαν» - σημείωσε ο ίδιος .

Ο Αζάροφ είπε επίσης, ότι η απαίτηση του ΔΝΤ για υποτίμηση του εθνικού νομίσματος θα οδηγήσει σε μείωση της ισοτιμίας κατά 1,5-2 φορές. Το ρωσικό δάνειο που χορηγήθηκε στην Ουκρανία εξασφάλισε τη σταθερότητα των συναλλαγματικών αποθεμάτων, τα οποία μειώθηκαν - μεταξύ άλλων - και εξαιτίας αποπληρωμών προηγούμενων χρεών προς το ΔΝΤ - πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός .