Η αποστολή με τη διάτρηση δεν θα αγγίξει το ίδιο το νερό και θα αφήσει βύσμα πάγου 10-15 μέτρων πάχους μέχρι το στρώμα του υγρού νερού. Οι εργασίες διεξάγονται σε τρεις βάρδιες και δεν θα διακοπούν ούτε ακόμη και τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Τα δείγματα νερού από τη λίμνη προγραμματίζεται να ληφθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης αποστολής, που θα πραγματοποιηθεί το 2014 και το 2015.