Πως βρέθηκαν τα ραδιενεργά ζώα στην Ιταλία οι ειδικοί δεν ξέρουν και προσπαθούν να εξακριβώσουν. Επι του παρόντος διεξάγεται έρευνα στα ζώα. Ως μια από τις εκδοχές είναι ότι η κρίσιμη περιεκτικότητα των ραδιενεργών ουσιών στο σώμα των αγριόχοιρων αποτελεί συνέπεια του ατυχήματος του Τσερνομπίλ το 1986.