Οι ειδικές υπηρεσίες του Ιράκ παρέδωσαν στους δημοσιογράφους αποσπάσματα της αλληλογραφίας μελών αυτού του μετώπου. Τα έγγραφα αυτά βρέθηκαν στη διάθεση του Ιράκ μετά τη σύλληψη μερικών μελών της Αλ Κάιντα.

Όπως προκύπτει απ’αυτή την αλληλογραφία, με διαταγή του επικεφαλής του Μετώπου, παρακολουθούνταν μερικοί εργαζόμενοι του ΟΗΕ. Εκτός από ορισμένους ειρηνευτές οι άνδρες του Αλ Νούσρα σχεδίαζαν  να απαγάγουν και άλλους ξένους, καθώς επίσης και πολίτες της Συρίας και του Ιράκ.