Οι άνθρωποι θα μπορέσουν να δουν στην αρχή την σεληνιακή έκλειψη στις 15 Απριλίου, που θα είναι ορατή στη Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς επίσης και στην Ανταρκτική. Η δεύτερη σεληνιακή έκλειψη θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου.

Οι ηλιακές εκλείψεις έχουν προγραμματιστεί για τις 29 Απριλίου και τις 22 Οκτωβρίου. Η πρώτη θα μπορεί να παρατηρηθεί πάνω από την Ινδονησία, Ανατολική Σιβηρία και την Αυστραλία.

Εκτός απ’ αυτό, οι κάτοικοι της Γης θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πιο καθαρά τον Άρη, όταν στις 9 Απριλίου θα πλησιάσει τον πλανήτη μας. Επίσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα πλησιάσουν πιο στενά τη Γη ο Κρόνος, η Αφροδίτη και ο Δίας. Το φθινόπωρο θα φαίνονται καλύτερα από τη Γη ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός.