Εξαίρεση θα αποτελέσουν περιπτώσεις όταν παρόμοιος εξοπλισμός δεν κατασκευάζεται στη Ρωσία ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των δημόσιων παραγγελέων.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα συντελεί στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, τη στήριξη των εμπορευμαπαραγωγών της Ρωσίας, την προστασία της εγχώριας αγοράς, καθώς επίσης και στην εξασφάλιση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2014.