Όμως σήμερα ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Τύπου του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η εκτόξευση έχει μετατεθεί για το ερχόμενο έτος. Οι λόγοι της αναβολής δεν διευκρινίστηκαν.