«Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης η κυβέρνηση της Ρωσίας αποφάσισε να παράσχει βοήθεια στους ομόλογούς μας λόγω των δρώμενων στις παγκόσμιες αγορές και να παραχωρήσει στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας επι πλέον δάνειο το 2014», - είπε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανωτάτου Κρατικού Συμβουλίου του Ενωσιακού κράτους Ρωσίας και Λευκορωσίας.