Το Υπουργείο Ενέργειας προβλέπει ότι η παραγωγή πετρελαιοειδών το 2013 σε σύγκριση με το περασμένο έτος θα αυξηθεί κατά 2,2% - στα 39,2 εκατ. τόνους, η παραγωγή του καυσίμου ντίζελ στη Ρωσία θα ξεπεράσει τα 72,3 εκατ. τόνους και του μαζούτ θέρμανσης – κατά 2,5% και θα φτάσει τα 76,6 εκατ. τόνους.

Το βάθος της κατεργασίας πετρελαίου το 2013 θα είναι περίπου της τάξης του 71,5%.