Θα έπρεπε, όπως είπε, να ανοίξουν συναγωγές σε όλες τις περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας. Ο Μεγάλος Ραβίνος της Ρωσίας καταλαβαίνει, ωστόσο, ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους κατοίκους των περιοχών.