Το βίντεο με το διάγγελμα τους στάλθηκε στη σύνταξη μιας ελληνικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας. «Στόχος μας είναι να αποσυρθούν από το εμπόριο κατά τη διάρκεια της δολιοφθοράς, να υποστούν οικονομική ζημιά οι πολυεθνικές εταιρείες», - αναφέρεται.

Οι δημιουργοί του βίντεο αναφέρουν επίσης ότι για να προσθέσουν τις δηλητηριώδεις ουσίες στα αναψυκτικά, χρησιμοποίησαν βελόνες. Η ενέργεια του θα υλοποιηθεί τέσσερις ημέρες μετά τη μετάδοση της πληροφορίας και θα διαρκέσει 10 ημέρες.