Στο σκάφος βρίσκονται 74 άτομα. Για τη διάσωσή τους στάλθηκαν 3 παγοθραυστικά, αλλά το πρώτο απ’ αυτά θα φθάσει στον τόπο προορισμού μόνο ύστερα από δύο ημέρες. Διευθύνουν την επιχείρηση διάσωσης οι Αρχές της Αυστραλίας.