Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν, ότι η Ρωσία πουλάει τα προϊόντα της στην Ευρώπη σε πολύ χαμηλές τιμές.

Με τη σειρά της, η κυβέρνηση της Ρωσίας υποστηρίζει, ότι η ΕΕ λαμβάνει υπόψη στις δαπάνες των ρωσικών επιχειρήσεων όχι τις ρωσικές, αλλά τις ευρωπαϊκές τιμές ενέργειας, οι οποίες είναι σημαντικά υψηλότερες.

Η καταγγελία θα εξεταστεί το επόμενο έτος. Νωρίτερα η ΕΕ είχε καταγγείλει στον ΠΟΕ την αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα στη Ρωσία ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.