Σε 11 χρόνια, ο αριθμός των ορθοδόξων αυξήθηκε κατά 18%. Το 2002, το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι Ορθόδοξοι, ενώ το 2013 ο αριθμός έχει αυξηθεί σε 68%. Ο αριθμός των Μουσουλμάνων, κατά την περίοδο αυτή, αυξήθηκε από 4% έως 7%.

Ο αριθμός των ερωτηθέντων που δηλώνουν άθεοι περιορίστηκε από το 32% στο 19%.

Αυξήθηκε εξάλλου ο αριθμός των ανθρώπων που πηγαίνουν τακτικά στις ιερές ακολουθίες. Κάθε μήνα, πηγαίνει στη λειτουργία το 6% των ερωτηθέντων, ενώ μερικές φορές το χρόνο τις εορταστικές λειτουργίες παρακολουθεί το 17% των ερωτηθέντων.