Οι αντιπρόσωποι των χωρών-μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, έχουν ήδη δηλώσει πώς είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο.

Προς το παρόν στο Νότιο Σουδάν βρίσκονται περίπου 7.000 ειρηνευστές, 700 αστυνομικοί και περίπου 2.000 μη στρατιωτικοί υπάλληλοι του ΟΗΕ.

Προβλέπεται να σταλούν πρόσθετα στο Νότιο Σουδάν 5000 ειρηνευστές και 423 αστυνομικοί. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πρότεινε επίσης να μεταφερθεί εκεί πρόσθετος στρατιωτικός εξοπλισμός.