Ωστόσο η πτήση θα πραγματοποιηθεί με τόσο μεγάλη ταχύτητα, ώστε το σκάφος δεν θα μπορέσει να φωτογραφίσει το Φόβο. Την ίδια στιγμή ακόμα και μια τόσο σύντομη παραμονή δίπλα στο δορυφόρο του Άρη θα επιτρέψει να συλλεχθούν πολύτιμες επιστημονικές πληροφορίες για το βαρυτικό πεδίο και τη δομή αυτού του ουράνιου σώματος.