Η βελγική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπουν την απέλαση από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτών της ΕΕ, οι οποίοι κάνουν κατάχρηση των κανόνων του εθνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, το 2010 το Βέλγιο απέλασε 343 πολίτες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2011 ο αριθμός τους έφτασε τους 989, και ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε το 2012, φτάνοντας τις 1918 απελάσεις.

Το 2013 μέχρι και το Σεπτέμβριο είχαν γίνει 1130 εντολές για απέλαση από το Βέλγιο πολιτών της ΕΕ.