Οι σιίτες είναι φιλικά διακείμενοι προς τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ Άσαντ και τους ομοθρήσκους του, αλεβίτες. Οι μαχητές, που διεξάγουν πόλεμο κατά του Άσαντ και της κυβέρνησής του, είναι κυρίως σουνίτες.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Συρία σκοτώθηκαν 100 000 άνθρωποι και 1,7 εκατ. Σύροι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.