Η συγκέντρωση Στροντίου-90 σε δείγματα του νερού που είχε διαρρεύσει ήταν 93 μπεκερέλ ανά λίτρο, με κανονική τιμή τα 10 μπεκερέλ. Εικάζεται, ότι αιτία του συμβάντος αποτέλεσε μία φθορά στη βάση του προστατευτικού φράγματος, που προκλήθηκε από ισχυρές βροχές, οι οποίες σημειώθηκαν στην περιοχή τις τελευταίες μέρες.