Οι συμφωνίες καθιερώνουν αδασμολόγητες εισαγωγές προϊόντων στο έδαφος της ΡΟ. Εκτός τούτου, οι εξαγωγικοί δασμοί δεν θα ισχύουν για τη βενζίνη και το πετρέλαιο καυσίμων, προοριζόμενων για την κατανάλωση στην Αμπχαζία στο μέγεθος που δεν ξεπερνά του 50000 τόνους, για την κατανάλωση στη Νότια Οσετία στο μέγεθος που δεν ξεπερνά τους 35000 τόνους για το πρώτο έτος μετά την έναρξη της ισχύος αυτών.

Οι εισαγωγές από τη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία της ζάχαρης, του οινοπνεύματος και του καπνού δεν έχουν συμπεριληφθεί στο καθεστώς του ελεύθερου εμπορίου.