«Η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία επίσης δεν είναι ενθουσιασμένες από την πιθανή ένταξη στην ΕΕ αυτής της υπέροχης χώρας, γεμάτης από εμπόρους ναρκωτικών», είπε ο Ρούσνοκ.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι απαιτήσεις της Τσεχίας προς την Αλβανία μάλλον δεν σχετίζονται τόσο με την εμπορία ναρκωτικών, όσο με την κατάσταση που αφορά την τσεχική ενεργειακή εταιρεία CEZ. Η αλβανική κυβέρνηση απέσυρε την άδεια της CEZ και στην πραγματικότητα εθνικοποίησε την περιουσία της στο έδαφός της.