«Σε κάθε περίπτωση, δημιουργείται η αίσθηση ότι στην Ουάσιγκτον αυξάνεται η κατανόηση του γεγονότος, ότι οι ρωσο-αμερικανικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικότερες και από τις αμοιβαίες δυσαρέσκειες» - είπε ο διπλωμάτης.