Επίσης, η Ρωσία θα ήθελε να δει την Ουκρανία να μετέχει στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της Ευρασίας επί ίσοις όροις με τους άλλους εταίρους της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, με την προϋπόθεση ότι αυτό αποτελεί επιλογή του ουκρανικού λαού - είπε ο διπλωμάτης.