Ο Μάικλ Χόπκινς και ο Ρίτσαρντ Μαστράκκιο θα πρέπει να προετοιμάσουν το τμήμα της αντλίας του συστήματος ψύξης για αποσυναρμολόγηση: να αποσυνδέσουν τις ενώσεις και να προετοιμάσουν το εφεδρικό ανταλλακτικό για την τοποθέτησή του. Για την επιδιόρθωση της βλάβης υπολογίζεται πως θα χρειαστούν 3 έξοδοι στο ανοιχτό διάστημα.