Σύμφωνα με τους υπολογισμούς η συσκευή θα πέσει στον Ινδικό ωκεανό.

Η αρχική προβλεπόμενη ημερομηνία πτώσης ήταν η 18η Δεκεμβρίου, στη συνέχεια μεταφέρθηκε για την 20η Δεκεμβρίου. Ωστόσο, εξαιτίας της επιρροής της ατμόσφαιρα στη τροχιά του δορυφόρου, οι προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν.

Οι δορυφόροι του συστήματος «Οκο» έμπαιναν σε ελλειπτική τροχιά μισού εικοσιτετραώρου. Οι διαστημικές συσκευές αυτού του είδους μπορούν να βρίσκονται στο διάστημα για δεκάδες χρόνια.