'Εχει συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα με το οποίο ο σταθμός θα ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2024. Είναι γνωστό ότι η ρωσική πλευρά θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση χρηματοδότησης για την κατασκευή του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγού σταθμού.

Η εταιρεία Rusatom Overseas θα προμηθεύσει τον αντιδραστήρα του σταθμού ισχύος 1.200 MW. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λάβει το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της Fennovoima.