'Ετσι, η πλειονότητα των χωρών συμφώνησε ότι η συριακή κρίση μπορεί να διευθετηθεί μόνο με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, υποστηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.