Οι βολιβιανές αρχές ισχυρίζονται, ότι η IBIS δημιουργούσε έριδες μεταξύ διαφόρων κοινωνικών οργανώσεων, και μάλιστα χρηματοδοτούσε αυτή τη διαδικασία. Ανάλογες οργανώσεις έχουν επίσης δεχθεί προειδοποίηση για ενδεχόμενη απέλαση από τη Βολιβία σε περίπτωση που προβούν σε παρόμοιες ενέργειες.