Τους περισσότερους βαθμούς συγκεντρώνουν τα ρομπότ που για την εκτέλεση μιας εργασίας απαιτούν την ελάχιστη εισαγωγή δεδομένων, ​​καθώς και εκείνα που είναι σε θέση να ανταποκριθούν γρήγορα σε πιθανούς κινδύνους και να προστατεύσουν τον άνθρωπο.

Τα μηχανήματα ανοίγουν πόρτες, κινούνται σε δύσβατους χώρους και οδηγούν ακόμη και αυτοκίνητα. Οι δημιουργοί των ρομπότ πιστεύουν, ότι στο εγγύς μέλλον τα ανδροειδή θα γίνουν αναντικατάστατοι βοηθοί των ανθρώπων. απαραίτητη βοηθοί των ανθρώπων.