Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι νέες διμερείς συμφωνίες συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ευνοϊκού καθεστώτος εμπορικών συναλλαγών με τη Ρωσία και με την Τελωνειακή Ένωση στο σύνολό της. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία λαμβάνει πιστώσεις χωρίς οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους, τη στιγμή κατά την οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε θέσει ως όρο δανειοδότησης την αύξηση των τιμολογίων του φυσικού αερίου για τον πληθυσμό.

«Τώρα, το Κίεβο δεν είναι αναγκασμένο να καταφύγει στο ΔΝΤ» - σημείωσε ο Αζάροφ.