«Και πρέπει να εναντιωνόμαστε σε τέτοιες προσπάθειες», - τόνισε ο Πούτιν.

Αυτό πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τον πρόεδρο, μεταξύ άλλων και με την ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους και συμμάχους της Ρωσίας στη γραμμή των μυστικών υπηρεσιών.