Αφορά δύο ουσίες βιομηχανικής χρήσης. Επιπλέον, η Μεγάλη Βρετανία θα παράσχει σκάφη για την προστασία των σκαφών της Δανίας και της Νορβηγίας, τα οποία μεταφέρουν από το έδαφος της Συρίας τις πιο τοξικές ουσίες.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο από πριν σχέδιο του ΟΑΧΟ της καταστροφής των συριακών οπλοστασίων, μέρος των πιο επικίνδυνων ουσιών θα καταστραφεί σε σκάφος του αμερικανικού Π/Ν σε διεθνή ύδατα.