«Αυτό θα γίνει επιπλέον των άλλων προτάσεων για στήριξη, που έχουν ήδη υποβληθεί από τα κράτη-μέλη» - υπογραμμίζεται στο έγγραφο.

Τονίζεται, ότι η ΕΕ υποστηρίζει τον ΟΑΧΗ και τον ΟΗΕ στην υλοποίηση του προγράμματος της καταστροφής του συριακού χημικού οπλοστασίου.