Σύμφωνα με τον Πρόχοροφ, σε μια κλειστή συνεδρίαση της ομοσπονδιακής πολιτικής επιτροπής του κόμματος εξετάστηκε το θέμα της ετήσιας εκ περιτροπής ανάληψης όλων των ηγετικών θέσεων στην «Πλατφόρμα των Πολιτών».

Το κόμμα, φιλελεύθερου προσανατολισμού, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012 και έχει αρκετούς εκπροσώπους στα Περιφερειακά Κοινοβούλια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.