Για το ενδεχόμενο της πώλησης της υποδιαίρεσης του πιστωτικού ιδρύματος των ΗΠΑ, που εξειδικεύεται στο εμπόριο περιουσιακών στοιχείων ενέργειας και πρώτων υλών είχε γράψει στις αρχές Οκτωβρίου η εφημερίδα Financial Time.

Πέρυσι η Morgan Stanley είχε παρόμοιες συνομιλίες με το κυρίαρχο Ταμείο του Κατάρ, ενώ οι διπραγματεύσεις διακόπηκαν όταν το Ταμείο είπε πώς θα ήθελε να αγοράσει μόνο ορισμένα τμήματα της υποδιαίτερεσης, κυρίως πετρελαϊκά.