Νωρίτερα, ορισμένες περιφέρειες της πολιτείας επέτρεπαν τους γάμους μεταξύ ομοφυλόφιλων ζευγαριών, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο έλαβε αίτηση για να διευκρινίσει τους ισχύοντες κανόνες και τη νομιμότητα των αποφάσεων των διοικητικών οντοτήτων.

Τον Ιούνιο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξίσωσε τους γάμους των ομοφυλοφίλων με τους φυσιολογικούς με αποτέλεσμα τέτοια ζευγάρια να αποκτήσουν το δικαίωμα για διάφορα κρατικά προνόμοια, που παραχωρούνται στις συνήθεις οικογένειες.