«Η υποβάθμιση αντανακλά την μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας των 28 μελών της ΕΕ στο σύνολό της. Η κατάσταση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ επιδεινώνεται και οι διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ αποδυναμώθηκαν», - εξηγούν οι οικονομολόγοι του S&P.

Τον Δεκέμβριο του 2013, το ποσό του ανεξόφλητου χρέους στην ΕΕ ανήλθε σε 56 δισ. ευρώ και ο μέσος δείκτης της ημερομηνίας δανεισμού θα αυξηθεί από 12,5 σε 19,5 χρόνια. Το 80 % των ανεξόφλητων δανείων αναλογεί στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία.